Ekipet Punuese

Ekipet Punuese

Ekipet punuese në shkollë për vitin shkollor 2018/19

 • Abdulla Murati, kryetar
 • Valon Dalipi
 • Mirvete Shabani
 • Xhemile Hasani
 • Mensur Avdiu
 • Emrulla Lutfiu
 • Naser Fetahu
 • Rita Alimi
 • Halide Vebiji, kryetar
 • Bukurie Boriçi
 • Arta Hasani-Maksuti
 • Bekim Kasumi
 • Mensur Avdiu
 • Gzim Sopi
 • Zejni Fejzullahu, kryetar
 • Përfaqësuesit e kolegjiumit pedagogjik (Bukurie Boriçi, Izeir Fejzullahu),
 • Përfaqësuesit e të punësuarve (Muhamed Jashari, Femi Fejzullahu, Xhevdet Dulaj, Sizane Ajdini),
 • Përfaqësuesit e prinderve (Naser Fetahu dhe Naser Limani)
 • Përfaqësuesit e parlamentit te nxënësve (Rita Halimi, Haki Shabani, Hylja Ahmeti),
 • Përfaqësuesit e pushtetit lokal (Emrulla Lutfiu),
 • Përfaqësuesit profesional të lëmive të caktuara (Zijadin Murseli dhe Adelina Hasani)
 • Muhamed Jashari, kryetar
 • Arta Hasani
 • Xhelal Mustafa
 • Naim Musliu
 • Mirvete Aliu
 • Sadat Rexhepi
 • Vlora Halimi
 • Valton Sulejmani, kryetar
 • Arta Hasani
 • Bukurije Boriqi
 • Nehat Aliu
 • Rexhep Fejzullahu
 • Arta Hasani, kryetar
 • Esra Aqifi
 • Shqipe Haliti
 • Ali Dauti
 • Elhan Murati
 • Halide Vebiu, kryetar
 • Jellena Rangjelloviq
 • Hisen Saqipi
 • Metali Krasniqi
 • Ilmi Ibrahimi
 • Zejni Fejzullahu, kryetar
 • Valton Sulejmani
 • Xhevdet Dulaj
 • Tejhane Latifi
 • Danijella Totiq
 • Abaz Memeti
 • Shermine Beluli
 • Zejni Fejzullahu, kryetar
 • Vaid Aliu
 • Sanja Tasiq
 • Bekim Kasumi
 • Bujar Mustafa
 • Fatlume Lutfiu
 • Zejni Fejzullahu
 • Abaz Memeti
 • Valton Sulejmani
 • Almedin Ramizi
 • Xhemile Hasani
 • Bekim Kasumi
 • Valton Sulejmani
 • Vjollca Rexhepi
 • Shenasi Shabani
 • Shqipe Haliti
 • Hisen Saqipi
 • Abdulla Murati
 • Abaz Memeti
 • Halide Vebiji, kryetar
 • Metali Krasniqi
 • Arsim Duraku
 • Rafet Xhelili
 • Vjollca Rexhepi
 • Almedin Ramizi, kryetar
 • Bukurie Boriqi
 • Tejhana Latifi
 • Rexhep Fejzullahu
 • Valton Sulejmani
 • Muhamed Jashari
 • Hisen Saqipi
 • Ekrem Alimi
 • Hamdi Kamberi
 • Xhabir Alili
 • Adelina Hasani
 • Vaid Aliu
 • Mensur Avdiu
 • Refik Fejzullahu
 • Almedin Ramizi
 • Zgjim Hasani
Shpërndaje në: