Këshilli i Gjuhëtarëve

Këshilli i Gjuhëtarëve

Vlora Halimi

Vlora Halimi

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Kryetare e këshillit

Muharrem Goga

Muharrem Goga

Profesor i
Gjuhës Angleze

Xhemile Hasani

Xhemile Hasani

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Hisen Saqipi

Hisen Saqipi

Profesor i
Gjuhës Frenge

Hajredin Hyda

Hajredin Hyda

Profesor i
Gjuhës Shqipe

Myrvete Shabani

Myrvete Shabani

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Xheladin Mustafa

Xheladin Mustafa

Profesor i
Gjuhës Frenge

Enver Veliu

Enver Veliu

Profesor i
Gjuhës Shqipe

Hanëmshahe Fejzullahu

Hanëmshahe Fejzullahu

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Metali Krasniqi

Metali Krasniqi

Profesor i
Gjuhës Shqipe

Naim Musliu

Naim Musliu

Profesor i
Gjuhës Frenge

Adelina Hasani

Adelina Hasani

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Danijella Totiq

Danijella Totiq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Valon Dalipi

Valon Dalipi

Profesor i
Gjuhës Angleze

Sanja Tasiq

Sanja Tasiq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Feride Nuredini

Feride Nuredini

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Tejhana Latifi

Tejhana Latifi

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Nehat Aliu

Nehat Aliu

Profesor i
Gjuhës Serbe

Jellena Rangjelloviq

Jellena Rangjelloviq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Esra Aqifi

Esra Aqifi

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Antigona Ismaili

Antigona Ismaili

Profesoreshë e
Gjuhës Gjermane

Shpërndaje në: