Këshilli i Matematikës dhe Informatikës

Këshilli i Matematikës dhe Informatikës

Mensur Avdiu

Mensur Avdiu

Profesor i Informatikës

Kryetar i këshillit

Zijadin Murseli

Zijadin Murseli

Profesor i Matematikës

Ekrem Halimi

Ekrem Halimi

Profesor i Matematikës

Izeir Fejzullahu

Izeir Fejzullahu

Profesor i Informatikës

Leonard Idrizi

Leonard Idrizi

Profesor i Matematikës

Gani Sopi

Gani Sopi

Profesor i Matematikës

Bektash Halimi

Bektash Halimi

Profesor i Informatikës

Zgjim Hasani

Zgjim Hasani

Profesor i Matematikës

Gëzim Sopi

Gëzim Sopi

Profesor i Informatikës

Astrit Ramizi

Astrit Ramizi

Profesor i Matematikës

Shqipe Aliti

Shqipe Aliti

Profesoreshë e Matematikës

Merdina Zeneli

Merdina Zeneli

Profesoreshë e Matematikës

Merita Aliji

Merita Aliji

Profesoreshë e Matematikës

Shpërndaje në: