Dokumente Shkollore

Dokumente shkollore

Planprograme mësimore

Ligje dhe rregullore

Plani global i punës ndër vite

Raporti i shkollës dhe drejtorit ndër vite

Shpërndaje në: