Shkolla e mesme Sezai Surroi Bujanoc
Në shkollën e mesme "Sezai Surroi" shkollohen nxënësit në 5 drejtime - zona të punës, e në kuadër të tyre në 9 profile arsimore përkatëse

Gjimnaz i përgjitshëm

Nëpër gjimnaze nxënësit përgatiten për shkollim të mëtutjeshëm nëpër fakultete dhe shkolla të larta të drejtimeve profesionale. Gjimnazet ofrojnë arsimim të gjerë të përgjithshëm, shkollimi zgjatë katër vjet – gjatë kësaj kohe mund të zbulohen apo të zhvillohen interesime për lëmi të caktuara...

Elektroteknikë

Në kuadër të Elektroteknikës bëjnë pjesë punët e ndryshme të projektimit, prodhimit dhe kontrollimeve të pajisjeve elektrike të llojllojshme. Ekziston mundësia e specializimit për degë të ndryshëm të elektroteknikës siç janë: teknika kompjuterike, energjetika...

Makineria dhe përpunimi i metaleve

Makineria është disiplinë inxhinierie e cila përfshinë aplikimin e ligjeve të fizikës për analizë, projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje të sistemeve mekanike. Ajo kërkon njohuri solide të koncepteve kyçe siç janë mekanika, termodinamika, mekanika e fluideve ...

Ekonomi, drejtësi dhe administratë

Në kuadër të drejtimit Ekonomia, drejtësia dhe administrata në shkollën tonë ekziston profili arsimor administrator financiar, i cili përgatitë kuadro për punë në administratë, por edhe për shkollim të mëtutjeshëm në fakultete të ndryshme…

Shëndetësia dhe mbrojtja sociale

Pas përfundimit te këtij drejtimi, nxënësi do të aftësohet për aplikimin e të gjitha njohurive të marra më parë si: promovimin shëndetësor, edukimin shëndetësor, aplikimin e barnave të ndryshme, lidhjen dhe pastrimin e disa plagëve...

Shpërndaje në:
ShqipEnglishСрпски језик