Këshilli i Gjuhëtarëve

Këshilli i Gjuhëtarëve

Po lexohen të dhënat ...

Hisen Saqipi

Profesor i
Gjuhës Frenge

Kryetar i këshillit

Xhemile Hasani

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Vlora Halimi

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Myrvete Shabani

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Hajredin Hyda

Profesor i
Gjuhës Shqipe

Hanëmshahe Fejzullahu

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Metali Krasniqi

Profesor i
Gjuhës Shqipe

Adelina Hasani

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Naim Musliu

Profesor i
Gjuhës Frenge

Danijella Totiq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Valon Dalipi

Profesor i
Gjuhës Angleze

Sanja Tasiq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Nehat Aliu

Profesor i
Gjuhës Serbe

Tejhana Latifi

Profesoreshë e
Gjuhës Angleze

Feride Nuredini

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Jellena Rangjelloviq

Profesoreshë e
Gjuhës Serbe

Esra Aqifi

Profesoreshë e
Gjuhës Shqipe

Shpërndaje në: