Këshilli i Lëndëve Shkencore

Këshilli i Lëndëve Shkencore

Po lexohen të dhënat ...

Hamdi Kamberi

Profesor i Biologjisë

Kryetar i këshillit

Mehmet Dalipi

Profesor i Biologjisë

Emine Alimi

Profesoreshë e Kimisë

Vjollca Rexhepi

Profesoreshë e Fizikës

Naip Alishani

Profesor i Kimisë

Baki Rexhepi

Profesor i Fizikës

Sadat Rexhepi

Profesor i Gjeografisë

Arben Duraku

Profesor i Fizikës

Hirmete Veliu

Profesoreshë e Fizikës

Selver Osmani

Profesor i Kimisë

Almira Aliu

Profesoreshë e Kimisë

Shpërndaje në: