Këshilli i Lëndëve Shoqërore

Këshilli i Lëndëve Shoqërore

Po lexohen të dhënat ...

Linda Murati

Profesoreshë e Kushtetutës

Kryetare e këshillit

Xhabir Halili

Profesor i
Edukatës Fizike

Xhelal Mustafa

Profesor i
Edukatës Fizike

Muhamed Jashari

Profesor i Historisë

Ragmi Destani

Profesor i
Mësimit Fetar

Sadie Sulejmani

Profesoreshë e Historisë

Sadat Pajaziti

Profesor i
Edukatës Fizike

Imran Shabani

Profesor i
Kulturës Figurative

Imran Aqifi

Profesor i
Edukatës Fizike

Refik Memeti

Profesor i
Mësimit Fetar

Musa Gjumshiti

Profesor i
Kulturës Muzikore

Ismet Haliti

Profesor i Sociologjisë

Seid Amidi

Profesor i
Mësimit Fetar

Feston Asani

Profesor i
Edukatës Qytetare

Sahibe Mustafa

Profesoreshë e Sociologjisë

Avni Zairi

Profesor i
Kulturës Figurative

Orhan Salihi

Profesor i Historisë

Gëzim Selimi

Profesor i Historisë

Laura Asani

Profesoreshë e
Edukatës Qytetare

Hajredin Ademi

Hajredin Ademi

Profesor i
Edukatës Qytetare

Shpërndaje në: