Këshilli i Matematikës dhe Informatikës

Këshilli i Matematikës dhe Informatikës

Po lexohen të dhënat ...

Këshilli i Matematikës dhe Informatikës

Orhan Fejzullahu

Orhan Fejzullahu

Profesor i Matematikës

Kryetar i këshillit

Zijadin Murseli

Profesor i Matematikës

Ekrem Halimi

Profesor i Matematikës

Izeir Fejzullahu

Profesor i Informatikës

Leonard Idrizi

Profesor i Matematikës

Gani Sopi

Profesor i Matematikës

Mensur Avdiu

Profesor i Informatikës

Zgjim Hasani

Profesor i Matematikës

Gëzim Sopi

Profesor i Informatikës

Ramize Osmani

Profesoreshë e Matematikës

Adnan Hasani

Profesor i Informatikës

Merita Aliji

Profesoreshë e Matematikës

Shpërndaje në: