Këshilli Profesional i Makinerisë

KËSHILLI PROFESIONAL I MAKINERISË

Ilmi Ibraimi

Profesor

Kryetar i këshillit profesional të Makinerisë

Begzad Aliu

Profesor

Profesor i Rezistencës dhe Egzaminimit të Materialeve

Rafet Xhelili

Profesor

Profesor i Grafikës Kompjuterike dhe Modelimit

Avdullah Saqipi

Profesor

Profesor i Konstruktimit dhe Grafikës Kompjuterike

Abdullah Murati

Profesor

Profesor i Hidraulikës dhe Detaleve të Makinave

Adnan Rexhepi

Profesor

Profesor i Mësimit Praktik

Rexhep Fejzullahu

Profesor

Profesor i Kompjuterëve dhe Programimit

Nazmi Ibraimi

Profesor

Profesor i Organizimit të Punës dhe Mësimit Praktik

Xhemaledin Limani

Profesor

Profesor i Termodinamikës

Shpërndaje në: