Këshilli Profesional i Mjekësisë

Këshilli Profesional i Mjekësisë

Fatlume Lutfiu

Profesoreshë

Kryetare e këshillit profesional

Almedin Ramizi

Profesor

Profesor i pediatrisë, psikiatrisë, gjinekologjisë

Medine Pajaziti

Profesoreshë

Profesoreshë e kujdesit shëndetësor - ushtrime

Magbule Sulimani

Profesoreshë

Profesoreshë e pediatrisë, kirurgjisë

Amir Rexhepi

Profesor

Profesor i neurologjisë, mjekësisë interne

Arjeta Aliu

Profesoreshë

Profesoreshë e kujdesit shëndetësor - ushtrime

Vaxhide Sulejmani

Profesoreshë

Profesoreshë e kujdesit shëndetësor - ushtrime

Suade Xhelili

Profesoreshë

Profesoreshë e kujdesit shëndetësor

Nedrete Ahmeti

Profesoreshë

Profesoreshë e kujdesit shëndetësor - ushtrime

Shpërndaje në: