Material mësimor për nxënësit

Ministria e Arsimit është duke shqyrtuar mundësinë e aplikimit të mësimit onlajn, nëse keqësohet gjendja përshkak të virusit korona. Andaj shkolla jonë ka marrë masa të posaçme që materialiet elektronike që i posedojnë profesorët të jenë të publikuara në ueb-sajtin e shkollës tonë:

Materialet mësimore për nxënësit, si libra, skripta, prezantime, grafikone, ushtrime, teste, etj., që i posedojnë profesorët në formë elektronike, do të publikohen në Ueb Sajtin e shkollës tonë.

Materialet mësimore që do të publikohen do të jenë të këtyre formateve:

  • PDF (.pdf),
  • Word (.doc, .docx),
  • Excel (.xls, .xlsx),
  • PowerPoint (.pptx, .ppsx),
  • Fotografi (.jpg, .png, .gif) si dhe
  • Hiperlinqe (url në Internet)

Këto materiale do të mund të gjinden shumë lehtë pasi do të klasifikohen në bazë të lëmive, e gjithashtu edhe mund t’i kërkoni sipas emërtimeve.

Imazhi i huazuar nga competitionpolicyinternational.com

Shpërndaje në: