Shkolla e mesme Sezai Surroi Bujanoc

Kodi i Sjelljes

Kodi nënkupton rregull. Rregullat shërbejnë t’i ndihmojnë njerëzit për të pasur jetë më cilësore. Në çdo veprimtari të jetës ekzistojnë rregulla…

Parlamenti i Nxënësve

… është një institucion formal i garantuar ligjërisht që u lejon nxënësve një mënyrë demokratike për të përfaqësuar interesat e të gjithë nxënësve në shkollë, si dhe pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje që i prek ata drejtpërdrejt.

Material Mësimor

Një metodë bashkëkohore e të mësuarit është  edhe mësimi online, e gjithashtu edhe shkarkimi i materialeve mësimore.

Material Mësimor


Një metodë bashkëkohore e të mësuarit është edhe mësimi online, e gjithashtu edhe shkarkimi i materialeve mësimore i publikuar në formate të ndryshme.

Materialet mësimore janë të kategorizuara sipas lëmenjve mësimor e po ashtu mund të kërkohen sipas emërtimeve të tyre.

Lexo më shumë

Parlamenti i Nxënësve


… është një institucion formal i garantuar ligjërisht që u lejon nxënësve një mënyrë demokratike për të përfaqësuar interesat e të gjithë nxënësve në shkollë, si dhe pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje që i prek ata drejtpërdrejt.

Lexo më shumë

Zgjimi Rinor


Revistë e nxënësve të shkollës tonë. Botohet në formë të shtypur, e gjithashtu publikohet edhe online...

Shih më shumë

Kodi i Sjelljes


Kodi nënkupton rregull. Rregullat shërbejnë t’i ndihmojnë njerëzit për të pasur jetë më cilësore…

Lexo më shumë

Matura


Me përfundimin e vitit të fundit të shkollës së mesme, në bazë të rregullores nevojitet edhe diplomimi, përkatësisht përfundimi i provimit të maturës, në kuadër të së cilit bënë pjesë edhe punimi i maturës...

Lexo më shumë
Shpërndaje në:
ShqipEnglishСрпски језик