Prezantimi i programeve të Junior Achievement (JA)

Para anëtarëve të parlamentit të nxënësve të shkollës sonë sot u bë prezantimi i programeve të Junior Achievement (JA). Prezantimi u bë nga ana e arsimtarëve Bujar Mustafa, Jelena Randjeloviq dhe Izeir Islami, të cilët tanimë kanë kaluar trajnimet për programet e JA dhe nxënësi Dren Hyda i cili foli për përvojën e vet si fitues i garës së TITAN-it.

Arsimtari Bujar Mustafa na foli për organizatën në përgjithësi dhe për programet e JA. Junior Achievement është organizatë joqeveritare e cila është themeluar në vitin 1919, pra këtë vit ka mbushur një shekull të ekzistimit, 100 vite. JA ka shtrirje në të gjitha kontinentet, ka shtrirje në 121 shtete dhe se programet e JA mesatarisht i ndjekin rreth 10 milion nxënës në tërë globin.

Programet e JA janë:

  • Kompania e nxënësve me Ekonomi aplikative
  • Ndërmarrësia pa kufi
  • Siguroje suksesin tënd
  • Etika e biznesit
  • TITAN

Fokusi i këtyre programeve është në:

  • Ndërmarrësi
  • Mësim eksperimental
  • Zhvillimi i shkathtësive që i kontribojnë punësimit
  • Edukimit ekonomik dhe financiar
  • Nxitjes së inovacionit dhe kreativitetit tek nxënësit

Pse JA në SEZAI SURROI?

Sepse kemi nevoj për këto aktivitete dhe programe të JA-së që të aplikohen edhe në shkollën tonë dhe se JA është pikërisht vendi më i përshtatshëm për promovimin e nxënësve dhe të shkollës sonë- shtoi Bujar Mustafa arsimtar i lëndëve të ekonomisë.
Për mundësinë e aplikimit në konkursin për “Dilemën etike” na foli profesoresha Jelena Randjeloviq- e cila shpjegoi para nxënësve se çka është dilema etike dhe se ju premtoi nxënësve se do t’u ndihmojë në shkruarjen e eses kur të del konkursi, pasi që është në gjuhën serbe.

Arsimtari Izeir Islami foli për Ndërmarrësinë pa kufi dhe përvojat e shkollave tjera në këtë temë dhe se çfarë mund të bëjnë nxënësit tanë në këtë fushë.

Në fund të prezantimit ishte Dren Hyda ai i cili i ndau përvojat e paharrueshme kur vitin e kaluar së bashku me Fation Lekën u shpallen fitues të gares së TITAN-it në nivel të Serbisë, dhe përvojën kur ishin në Novi Sad me Fation Lekën dhe mentorin e tyre Izeir Islami për të marrë shpërblimin e vendit të parë.

Shpërndaje në: