Prokurime Publike

Prokurime Publike

Prokurimi publik për mazut (srb)

Arkivim i dokumentacioneve në prokurim publik për furnizim me mazut. Formular, kriteretet për konkurim, udhëzues, të dhënat e përgjithshme për prokurim.

Shpërndaje në: