Udhëzues për platformën Google Classroom

Si të punohet me aplikacionin Google Classroom për realizimin e mësimit përmes Internetit i keni të paraqitura në këta dy udhëzues.

Lexoni me vëmendje dhe ndjekni hapat në pikmëni sikur janë përshkruar në këta udhëzues dhe me sukses do të instaloni aplikacionin në telefonin apo në tabletin tuaj, e më pas edhe ta përdorni për mësim.

Shpërndaje në: