Këshilli i Lëndëve Shoqërore

Këshilli i Lëndëve Shoqërore

Imran Aqifi

Imran Aqifi

Profesor i
Edukatës Fizike

Kryetar i këshillit

Xhevdet Dulaj

Xhevdet Dulaj

Profesor i
Artit Figurativ

Xhabir Halili

Xhabir Halili

Profesor i
Edukatës Fizike

Xhelal Mustafa

Xhelal Mustafa

Profesor i
Edukatës Fizike

Muhamed Jashari

Muhamed Jashari

Profesor i Historisë

Ramiz Bajrami

Ramiz Bajrami

Profesor i Historisë

Ragmi Destani

Ragmi Destani

Profesor i
Mësimit Fetar

Galip Rexhepi

Galip Rexhepi

Profesor i Filozofisë

Bukurije Boriçi

Bukurije Boriçi

Profesoreshë e Psikologjisë

Sadat Pajaziti

Sadat Pajaziti

Profesor i
Edukatës Fizike

Sadie Sulejmani

Sadie Sulejmani

Profesoreshë e Historisë

Refik Memeti

Refik Memeti

Profesor i
Mësimit Fetar

Linda Murati

Linda Murati

Profesoreshë e Kushtetutës

Musa Gjumshiti

Musa Gjumshiti

Profesor i
Kulturës Muzikore

Seid Amidi

Seid Amidi

Profesor i
Mësimit Fetar

Feston Asani

Feston Asani

Profesor i
Edukatës Qytetare

Fitim Murati

Fitim Murati

Profesor i
Edukatës Fizike

Laura Asani

Laura Asani

Profesoreshë e
Edukatës Qytetare

Ismet Haliti

Ismet Haliti

Profesor i Sociologjisë

Shpërndaje në: