Këshilli Profesional i Elektroteknikës

Këshilli Profesional i Elektroteknikës

Abaz Memeti

Abaz Memeti

Profesor

Kryetar i këshillit profesional të elektroteknikës

Vaid Aliu

Vaid Aliu

Profesor

Profesor i Matjeve elektrike dhe Rregullimit automatik

Ali Dauti

Profesor

Profesor i Mësimit praktik dhe Rregullimit automatik

Bekim Kasumi

Profesor

Profesor i Programimit dhe Mësimit praktik

Arsim Duraku

Profesor

Profesor i lëndës Kompjuterët

Sami Aliu

Profesor

Profesor i Bazave të elektroteknikës

Ferihane Nuhiji

Profesoreshë

Profesoreshë e Elektronikës

Mevlan Ramadani

Profesor

Profesor i Programimit dhe Kompjuterëve

Vasfi Bajrami

Profesor

Profesor i Mësimit praktik dhe Instalimeve elektrike

Merita Junuzi

Profesoreshë

Profesoreshë e Programimit dhe Mësimit praktik

Shpërndaje në: