Shkolla e mesme Sezai Surroi Bujanoc

Kodi i Sjelljes

Kodi nënkupton rregull. Rregullat shërbejnë t’i ndihmojnë njerëzit për të pasur jetë më cilësore. Në çdo veprimtari të jetës ekzistojnë rregulla…

Parlamenti i Nxënësve

… është një institucion formal i garantuar ligjërisht që u lejon nxënësve një mënyrë demokratike për të përfaqësuar interesat e të gjithë nxënësve në shkollë, si dhe pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje që i prek ata drejtpërdrejt.

Material Mësimor

Një metodë bashkëkohore e të mësuarit është  edhe mësimi online, e gjithashtu edhe shkarkimi i materialeve mësimore.

Shpërndaje në: