Shkolla e mesme Sezai Surroi Bujanoc

Organizimi i Punës në Shkollë

Shkolla funksionon përmes organeve të saja

  • drejtuese
  • udhëheqëse
  • këshilluese

Organi drejtues i shkollës është

Këshilli i Shkollës

Organi udhëheqës i shkollës është

Drejtori i Shkollës

Organi këshillues i shkollës është

Këshilli i Prindërve

Skema Organizative e Punës
Shpërndaje në: