Mirënjohje për anëtarët e Këshillit të shkollës 2018-2022, sekretarin dhe kryetarin e sindikatit

Në shenjë respekti, drejtori i shkollës së memse Zejni Fejzullahu ndau mirënjohje për të gjithë anëtarët e Këshillit të Shkollës, sekretarin dhe Kryetarin e sindikatit të punëtorëve.

Anëtarë të Këshillit të shkollës nga radha e Këshillit të arsimtarëve:

 • Abdulla Murati, kryetar (2013-2022),
 • Fatlume Lutfiu (2013-2022) dhe
 • Xheladin Mustafa (2013-2021), zëvendësoi Muhamed Jashari (2021-2022).

Nga radhët e prindërve:

 • Arton Rashiti (2014-2022),
 • Xheladin Xheladini (2018-2022) dhe
 • Naser Limani (2014-2019), zëvendësoi Vjollca Shabani (2019-2022)

Nga radhët e vetëadministrimit lokal:

 • Ismail Pajaziti, zëvendëskryetar (2018-2022),
 • Agon Islami (2018-2022) dhe
 • Shkëlzen Ademi (2018-2022).

Mirënjohje ju ndanë edhe:

 • Femi Fejzullahu, sekretar dhe
 • Hisen Saqipi, Kryetar i sindikatit të punëtorëve.

Me këtë rast drejtori potencoi rëndësinë e Këshillit dhe ishte mjaftë i kënaqur me punën dhe aktivitetin e anëtarëve të Këshillit gjatë tërë mandatit, domethënë gjatë katër viteve.

Këshilli ishte mjaftë konstruktiv, duke dhënë kontribut maksimal në mirëvajtjen e procesit arsimor.
Të gjithë anëtarët e Këshillit dhe pjesëmarrësit tjerë ishin të kënaqur me bashkëpunimin reciprok, kryerjen e detyrave dhe obligimeve të parapara me ligjin mbi sistemin e Arsimit dhe edukimit dhe rregulloret e punës në arsimin e mesëm.

Nga shërbimi i shkollës!

Shpërndaje në: