Mbledhja konstituive e Këshillit të ri të shkollës

Sot, më 13.01.2023 është bërë konstituimi i Këshillit të shkollës së mesme “Sezai Surroi” në Bujanoc, ku u zgjodhën kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit.

Më parë është bërë zgjedhja e përfaqësuesve, të anëtarëve për Këshill të shkollës nga radhët e arsimtarëve, në mbledhjen e mbajtur më 05.12.2022.

Përfaqësuesit nga radhët e Këshillit të prindërve u zgjodhën në mbledhjen e mbajtur më 08.12.2022.

Tre anëtarët tjerë i propozoi vetëqeverisja lokale.

Kuvendi Komunal në mbledhjen e mbajtur më 23.12.2022, verifikoi mandatin e nëntë anëtarëve të Këshillit të shkollës.

Nga radhët e Këshillit të arsimtarëve janë:

  • Muhamed Jashari, kryetar
  • Vjollca Rexhepi, anëtare dhe
  • Mensur Avdiji, anëtar.

Nga radhët e pushtetit lokal janë:

  • Fitim Murati, zëvendëskryetar
  • Ismail Pajaziti, anëtar dhe
  • Artan Zairi, anëtar.

Nga radhët e Këshillit të prindërve janë:

  • Ali Latifi, anëtar
  • Adile Isufi, anëtare dhe
  • Afrim Haziri, anëtar.

Mandati i anëtarëve të Këshillit të shkollës është katërvjeçar.

Nga shërbimi i shkollës.

Shpërndaje në: