Vendi i tretë në garat republikane për nxënësin Qetin Aqifi

Sot drejtori i shkollës takoi nxënësin Qetin Aqifi, i cili zuri vendin e tretë në garat republikane, të mbajtura në Beograd.

Garat u organizuan nga “Business Challange”, ku ishte konkurrencë e 64 shkollave nga mbarë Serbia.

Profesori Bujar Mustafa ishte përcjellës i Qetinit, i cili potencoi se nxënësi ynë ishte mjaftë aktiv ne ekip me nxënësit tjerë.

Drejtori i shkolles Zejni Fejzullahu shpërbleu nxënësin dhe profesorin me mjete materiale për rezultatet e arritura.

Shpërndaje në: